۱۳۹۰ مهر ۱۲, سه‌شنبه

برداشتی آزاد از تابلوی جیغ اثر ادوارد مونک نقاش نروژیدر گوش کدام مادر مرده ای
دروغهایت را دوباره آویزان می کنی؟
می دانستم دیگرباره از این راه عبور خواهی کرد.
روزها به انتظارت نشسته ام،
دردکشانِ انبوهیِ خاطرات ...
چنگال فریادی،
ارمغانت آورده‌ام.

---
امیر مددی
25/09/2011

هیچ نظری موجود نیست: