۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

به یاد استیو جابزدر شومِ زیستن، چگونه سر برآرم
دستاوردی گر نیاورم،
همنوع خویش را؟
---
به یاد استیو جابز
6/10/2011

هیچ نظری موجود نیست: