۱۳۹۰ مهر ۲۷, چهارشنبه

تردیدتنها منم،

میان تمامِ عروسکهای حراج شده،

که به دیوار اتاق شایسته نیستم.

اما تمام خوشی‌ها و ناخوشی‌های تو را،

به جانِ آغوش می پذیرم،

شب هنگام.

دستت را به انتقام تردید برمگردان.

امیر مددی
اکتبر 2011

هیچ نظری موجود نیست: