۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

به خاطر یک کبوتر


کبوترانِ گردن برافراشته در نسیم رقابت،
دختران ایستگاههای قطار،
من کیک صبحگاهی ام را،
قسمت می کنم،
تنها با کبوتری،
که بر روی دو  ساقِ خویش راه می رود،
قربانیِ بی مهری کسی چون من.


امیر مددی
اکتبر 2011

هیچ نظری موجود نیست: