۱۳۹۱ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

-

من انسان وارسته ای هستم
تنها مشکلات کوچکی دارم
که آن هم، دوران چاپ کتابهای چند جلدی به سر آمده ،
نهایتش این است که کامنتش را پاک می کنم!هیچ نظری موجود نیست: