۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

نوازشی دوستانه


ما دوستان تو ایم،
آنقدرکه حاضریم
برای اینکه حتی،
به ذهنت خطور نکند
که خطایی کنی،
پیشاپیش
تو را 
هرزه بنامیم.

هیچ نظری موجود نیست: