۱۳۸۷ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

بحث

There are no need to argue any more, special to me.
دیگر نیاز به هیچ بحثی نداریم ،
تنها باید
پیچک رقصان فکرمان
در اندیشه ساقه یکدیگر باشد ،
تا درختهایمان به خورشید برسند .
شب بوهای بهاری
به خاطر ما ، فضا را عطرآگین کرده اند ،
و گنجشکها هر روز صبح
با تمام توان
جیک جیک می کنند ،
غنچه های قرمز دسته گلی که آوردی ، می شکفند ،
بیا تا تمام عمر،
شاداب ،
نگاهشان داریم .

هیچ نظری موجود نیست: