۱۳۸۷ اردیبهشت ۷, شنبه

بیراهه !

شب ،
تاریکی ،
آهسته گام برداشتن ،
پیوسته به چراغها و علامتها نگاه کردن ،
" روز " .
روز ،
روشنایی ،
نادیده گرفتن هشدارها و نشانه ها ،
" شب ! ".

هیچ نظری موجود نیست: