۱۳۹۰ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

دستان بسته

"تقدیم به نسرین ستوده"

---
دستان بسته ات،

                  آموزگاریِ عشق است،
                                        زمان کمیابی اش،

                                                          در ذهن دختران این روزگار،
 و لبخند عاشقانه اسطوره ای ات،

                                            چنگی،

                                                به وجدان بی رمقِ دادگاه،
                                                                    آنگاه که بر گردن همسرت حلقه افکندی.

هیچ نظری موجود نیست: