۱۳۸۸ تیر ۲۹, دوشنبه

آتش


آتش همیشه خوشحال و متبرک بود ،
در هنکام گرم کردن ،
در وقت غذا پختن ،
زمان پاس نگاهداشتن آیین ،
شبانگاهان رقص ،
لحظه های شعر گفتن ،
ثانیه های دید زدن یار ،
چهارشنبه سوریها و سوزاندن کهنه ها ،
آری آتش همیشه خوشحال و متبرک بود ،
لیک آتش در این روزگار برای جنگل سوزاندن و خانه ساختن روشن می شود ،
آتش اکنون آتش گرفته از درد سوزاندن آنچه در او آتش می گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: