۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

کدام سوی دیوار؟

کدام سوی دیوار ایستاده بودی؟
هر چه بوی تو را گشتم،
هیچ.
ماه،
طناب انداخته بودی؟!
فراز دیوار که ایستادم.


--
امیر مددی
نوامبر 2011

هیچ نظری موجود نیست: